Päiväjärjestys
PJ
18
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 14.6.2019 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 13.6.2019 antanut hallituksen esityksen HE 4/2019 vp. 
2.2
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018 (K 14/2019 vp). 
2.3
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 12.6.2019 toimitettu kansalaisaloite KAA 2/2019 vp: Raiskauksen määritelmä suostumusperustaiseksi - Suostumus2018. 
2.4
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 13.6.2019 toimitettu kansalaisaloite KAA 3/2019 vp: Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä. 
2.5
Muut ilmoitukset
Teuvo Hakkarainen on ilmoittanut keskeyttävänsä edustajantoimensa hoitamisen 2.7.2019 alkaen siirtyessään Euroopan parlamentin jäseneksi. 
3
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 135/2018 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Lähetekeskustelu
4
Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Lähetekeskustelu
5
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 14.6.2019 9:52