Päiväjärjestys
PJ
181
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 19.3.2019 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 645, 663, 664, 666-668, 671, 676, 683/2018 vp. 
2.2
Muut ilmoitukset
Tasavallan presidentti tulee keskiviikkona 10.4.2019 julistamaan eduskunnan työn päättyneeksi vaalikaudelta 2015—2018. Kutsun teidät, arvoisat edustajat, vaalikauden päättäjäisiin, jotka pidetään Eduskuntatalossa mainittuna päivänä, sekä ennen päättäjäisiä pidettävään valtiopäiväjumalanpalvelukseen. Ekumeeninen jumalanpalvelus alkaa Helsingin Tuomiokirkossa kello 12. Pyydän edustajia kokoontumaan ennen jumalanpalvelusta kello 11.30 Kansalliskirjaston edustalle, josta menemme kulkueena Tuomiokirkkoon. Jumalanpalveluksen jälkeen vaalikauden päättäjäiset alkavat Eduskuntatalossa, jonne kehotan edustajia siirtymään välittömästi kirkonmenojen päätyttyä. Juhlamenoissa noudatetaan puhemiesneuvoston 17.12.2012 hyväksymiä ohjeita. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, lausumaehdotuksia ja perusteluja koskeva ehdotus) (vain äänestykset) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 
5
Valtiopäivien keskeyttäminen
Eduskuntatyön järjestäminen
ETJ 4/2018 vp
Ainoa käsittely
6
Valtiopäiville kokoontuminen
Eduskuntatyön järjestäminen
ETJ 5/2018 vp
Ainoa käsittely
Viimeksi julkaistu 18.3.2019 14:33