Päiväjärjestys
PJ
19
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 18.6.2019 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Vaalien toimittaminen
Perjantaina 7.6.2019 pidetyssä täysistunnossa ilmoitettiin, että tänään pidettävässä täysistunnossa toimitetaan tiedusteluvalvontavaliokunnan vaali. Koska määräaikaan mennessä ei ole toimitettu vaalia koskevaa ehdokaslistaa, vaalille ilmoitetaan uusi ajankohta. Tiedusteluvalvontavaliokunnan vaali toimitetaan keskiviikkona 26.6.2019 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 25.6.2019 kello 14. 
2.2
Vaalien toimittaminen
Ilmoitettiin kansliatoimikunnan vaalista. 
2.3
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2018 (K 12/2019 vp). 
3
Valiokuntien vaalit
Vaali
VAA 9/2019 vp
Vaaleja
4
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali
Vaali
VAA 10/2019 vp
Vaaleja
5
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaali
Vaali
VAA 11/2019 vp
Vaaleja
6
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan vaali
Vaali
VAA 12/2019 vp
Vaaleja
7
Eduskunnan pankkivaltuutettujen vaali
Vaali
VAA 13/2019 vp
Vaaleja
8
Suomen Pankin tilintarkastajien vaali
Vaali
VAA 14/2019 vp
Vaaleja
9
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen vaali
Vaali
VAA 15/2019 vp
Vaaleja
10
Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston vaali
Vaali
VAA 16/2019 vp
Vaaleja
11
Eduskunnan tilintarkastajien vaali
Vaali
VAA 17/2019 vp
Vaaleja
12
Eduskunnan kirjaston hallituksen vaali
Vaali
VAA 18/2019 vp
Vaaleja
13
Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan vaali
Vaali
VAA 19/2019 vp
Vaaleja
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
15
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 18.6.2019 11:11