Päiväjärjestys
PJ
2
2019 vp
Täysistunto
Torstai 2.5.2019 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 25.4.2019 antanut hallituksen esitykset HE 1, 2/2019 vp. 
2.2
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2018, Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2018, Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus eduskunnan tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018, Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018, Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018 ja Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2018 (K 1, 4-8/2019 vp). 
2.3
Uusi edustaja
Ilmoitettiin uudet edustajat. 
3
Valiokuntien vaalit
Vaali
VAA 4/2019 vp
Vaaleja
4
Kansliatoimikunnan vaali
Vaali
VAA 5/2019 vp
Vaaleja
5
Muut ilmoitukset
Valiokuntien järjestäytymistä koskevat kutsut 
6
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 2.5.2019 10:55