Päiväjärjestys
PJ
20
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 19.6.2019 klo 14.02
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1–4, 6/2019 vp. 
2.2
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Valiokunnat ovat valinneet puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa. 
3
Kansliatoimikunnan vaali
Vaali
VAA 20/2019 vp
Vaaleja
4
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
5
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
8
Ilmoituksia
8.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 19.6.2019 antanut hallituksen esityksen HE 5/2019 vp. 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
10
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 19.6.2019 15:00