Päiväjärjestys
PJ
25
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 28.6.2019 klo 10.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 27.6.2019 antanut hallituksen esityksen HE 6/2019 vp. 
2.2
Sidonnaisuudet, VN
Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Rinne sekä ministerit Kiuru ja Marin) VN 2/2019 vp. 
2.3
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Tiedusteluvalvontavaliokunta on 26.6.2019 valinnut puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa. 
2.4
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 27.6.2019 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 1-3/2019 vp. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta) (vain äänestykset) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
5
Valtiopäivien keskeyttäminen
Eduskuntatyön järjestäminen
ETJ 2/2019 vp
Ainoa käsittely
6
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 27.6.2019 15:36