Päiväjärjestys
PJ
4
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 7.5.2019 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Puhemiesneuvoston ehdotus edustajien istumajärjestyksestä
Eduskuntatyön järjestäminen
Ainoa käsittely
3
Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran toimintakertomus vuodelta 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
6
Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
7
Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
8
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 7.5.2019 10:53