Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
167
2018 vp
Täysistunto
Torstai 28.2.2019 klo 16.04—20.28
Täysistunto alkoi klo 16.04. Täysistunto päättyi klo 20.28. 
Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (16.04—16.04 ja 18.01—19.58), ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.04—18.01) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (19.58—20.28). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-249904
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Juha
Sipilä
valtiovarainministeri
Petteri
Orpo
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
opetusministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
asunto-, energia- ja ympäristöministeri
Kimmo
Tiilikainen
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
työministeri
Jari
Lindström
liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
sisäministeri
Kai
Mykkänen
elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo
Terho
oikeusministeri
Antti
Häkkänen
perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
Ministereille esitettiin seuraavat kysymykset: 
Suullinen kysymys valinnanvapausmallista sote-uudistuksessa (Johanna Ojala-Niemelä sd)
Suullinen kysymys
SKT 273/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys sote-uudistuksen EU-notifikaatiosta (Anna-Maja Henriksson r)
Suullinen kysymys
SKT 274/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys sote-valiokunnan asiantuntijakuulemisista (Olli-Poika Parviainen vihr)
Suullinen kysymys
SKT 275/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys maakuntien rahoituksesta sote-uudistuksessa (Aino-Kaisa Pekonen vas)
Suullinen kysymys
SKT 276/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys sote-uudistuksen käsittelyn perusteellisuudesta (Matti Torvinen sin)
Suullinen kysymys
SKT 277/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Suomen maahanmuuttopolitiikasta (Olli Immonen ps)
Suullinen kysymys
SKT 278/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys väsymysoireyhtymän tunnistamisesta ja hoitamisesta (Sari Tanus kd)
Suullinen kysymys
SKT 279/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys sähköveron porrastamisesta (Anne Kalmari kesk)
Suullinen kysymys
SKT 280/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys nuorten lukutaidon vahvistamisesta (Sofia Vikman kok)
Suullinen kysymys
SKT 281/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
3
Ilmoituksia
3.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 28.2.2019 antanut hallituksen esityksen HE 324/2018 vp. 
3.2
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 27.2.2019 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 78-80/2018 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllistenlupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 269/2018 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 321/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 8/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 19/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta
Lakialoite
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
10
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 1.3.2019 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 20.28. 
Viimeksi julkaistu 1.3.2019 9:27