Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
18
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 10.6.2015 klo 14.08—15.15
Täysistunto alkoi klo 14.08. Täysistunto päättyi klo 15.15. 
Puhetta johti puhemies Maria Lohela (14.08—15.15) 
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-6163
Toimitettiin nimenhuuto. 
Ilmoituksia
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2014 (K 14/2015 vp). 
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Valiokunnat ovat valinneet puheenjohtajansa ja varapuheenjohtajansa. 
Stefan Wallinin vapautuspyyntö valtiovarainvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 3/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta, sijoituspalvelulain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta sekä rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 1/2015 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 4/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin tarkastusvaliokuntaan. 
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 11.6.2015 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.15. 
Viimeksi julkaistu 23.6.2015 10:14