Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
47
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 8.5.2018 klo 13.59—19.21
Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 19.21. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.59—17.09), puhemies Paula Risikko (17.09—17.59) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.59—19.21). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-189017
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
U-asiat
Valtioneuvosto on 3.5.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 21, 22/2018 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asioista lausunto. 
Tarkastusvaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 58/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi tarkastusvaliokunnan jäseneksi edustaja Kaj Turusen. 
Lakivaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 57/2018 vp
Vaaleja
Eduskunta valitsi lakivaliokunnan jäseneksi edustaja Kaj Turusen. 
Välikysymys nuorten työehdoista
Välikysymys
Ainoa käsittely
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 13 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
12
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 9.5.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.21. 
Viimeksi julkaistu 9.5.2018 9:06