Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.58

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 49/2018 vp Täysistunto Tiistai 15.5.2018 klo 14.00—16.23

Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.23. 

Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tuula Haatainen (14.00—15.00 ja 16.06—16.23) ja puhemies Paula Risikko (15.00—16.06). 

Islannin tasavallan presidentti Jóhannesson seurueineen saapui seuraamaan täysistuntoa noin kello 14.22. 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-190227Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 9.5.2018 antanut hallituksen esityksen HE 64/2018 vp. 

2.2.  U-asiat

Valtioneuvosto on 9.5.2018 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 23/2018 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto. 

2.3.  Kansalaisaloitteet

Eduskunnalle on 8.5.2018 toimitettu kansalaisaloite KAA 5/2018 vp: Maksuton toisen asteen koulutus kaikille. 

2.4.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 126, 128, 129, 132, 134-139, 141-145/2018 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 61/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 175/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 6/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 149/2017 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2018 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 23/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 5/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 23/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle MARPOL 73/78 -yleissopimuksen VI liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2018 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 42/2018 vp tarkoitetun yleissopimuksen liitteeseen tehdyt muutokset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 42/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 25/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 39/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 5/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 39/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maatalouden rakennetuista annetun lain 13 §:n sekä porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 27/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 7/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 27/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle kaasulaitelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 50/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 5/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 50/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 16.5.2018 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.23.