Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
67
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 9.6.2017 klo 13.00—13.30
Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto päättyi klo 13.30. 
Puhetta johti puhemies Maria Lohela (13.00—13.30) 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-131444
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Uusi edustaja
Ilmoitettiin uusi edustaja. 
2.2
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 8.6.2017 antanut hallituksen esitykset HE 70-74/2017 vp. 
2.3
Valtioneuvoston selonteot
Valtioneuvosto on 8.6.2017 antanut eduskunnalle selonteon VNS 6/2017 vp: Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa, Jaettu ymmärrys työn murroksesta. 
2.4
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 189, 190, 191, 194, 195, 197, 200, 201, 205, 206, 209, 218/2017 vp. 
2.5
Kansalaisaloitteet
Eduskunnalle on 8.6.2017 toimitettu kansalaisaloite KAA 4/2017 vp: Kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettaminen. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laajakaistarakentamisen tukea haja-asutusalueilla koskevan lainsäädännön muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 2/2017 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 49/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
8
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 13.6.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 13.30. 
Viimeksi julkaistu 1.9.2017 13:52