Viimeksi julkaistu 14.2.2022 14.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 100/2020 vp Täysistunto Tiistai 23.6.2020 klo 15.40—19.38

4. Hallituksen esitys  eduskunnalle laiksi  kunnan peruspalvelujen   valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 90/2020 vp
ToimenpidealoiteTPA 39/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 13/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, 23.6.2020 pidettävään täysistuntoon.