Pöytäkirjan asiakohta
PTK
101
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 10.10.2017 klo 13.59—17.18
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
14.04
Martti
Talja
kesk
Arvoisa puhemies! Suomessa todetaan vuosittain lähes 500 muiden kuin infektiivisten biologisten tekijöiden aiheuttamaa ammattitautiepäilyä. Työturvallisuuslaissa on kuitenkin ollut tähän asti tältä osin puutteita. On hienoa, että tämä hallituksen esitys puuttuu nyt noihin epäkohtiin. Pidän työnantajille tulevaa biologisten vaarojen ilmoittamisvelvollisuutta välttämättömänä työturvallisuustekijöiden vuoksi. Hallituksen esityksen valmistelutyössä on ollut mukana kolmikantainen valmistelutyöryhmä, joten sillä on sekä työnantaja- että työntekijäosapuolten kannatus. Olen tyytyväinen, että valiokunta antoi asiasta yksimielisen mietinnön, ja siitä kiitos valiokunnan jäsenille. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 94/2017 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 29.4.2019 13:24