Pöytäkirjan asiakohta
PTK
101
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 16.10.2018 klo 14.01—21.31
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 92/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 16.10.2018 22:30