Pöytäkirjan asiakohta
PTK
107
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 26.10.2016 klo 14.03—19.34
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkö- ja maakaasuverkkomaksuista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 17. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 22/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
19.33
Eero
Heinäluoma
sd
Arvoisa puhemies! Tässä yhteydessä kiinnitän huomiota siihen, että meillä oli aiemmin käsittelyssä edustaja Kaikkosen aloite näiden sähkömaksujen perinnästä ja niiden mahdollisesta jaksottamisesta, ja siinä yhteydessä puhuttiin myös sähkön hinnasta. Olisi ollut suotavaa, että tässä olisi ollut talousvaliokunnan hallituspuolueiden edustajia läsnä, jotka olisivat voineet vähän tätä kysymystä valaista ja sitä, mitä tälle edustaja Kaikkosen aloitteelle on tapahtumassa. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 148/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 3.4.2019 19:09