Viimeksi julkaistu 1.10.2021 17.09

Pöytäkirjan asiakohta PTK 108/2021 vp Täysistunto Perjantai 1.10.2021 klo 12.03—15.07

25. Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Puhemiesneuvoston ehdotusPNE 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 13/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.10.2021 pidettävään täysistuntoon.