Pöytäkirjan asiakohta
PTK
109
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 6.11.2018 klo 14.00—17.11
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 7.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 6.11.2018 18:21