Pöytäkirjan asiakohta
PTK
111
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 9.11.2016 klo 14.00—19.41
51
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain, aravalain ja avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 13.9.2017 13:56