Viimeksi julkaistu 5.6.2021 14.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 113/2018 vp Täysistunto Tiistai 13.11.2018 klo 14.01—18.14

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 128/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 14/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 128/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.