Pöytäkirjan asiakohta
PTK
116
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 10.11.2017 klo 13.00—13.30
8
Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
116
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 10.11.2017 klo 13.00—13.30
8
Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 23.10.2019 11.21