Pöytäkirjan asiakohta
PTK
116
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 16.11.2018 klo 13.01—13.32
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläketurvan rahoituksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 20.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 16.11.2018 15:48