Pöytäkirjan asiakohta
PTK
118
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 21.11.2018 klo 14.01—17.54
27
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 22.11.2018 18:15