Viimeksi julkaistu 7.3.2022 13.15

Pöytäkirjan asiakohta PTK 119/2020 vp Täysistunto Perjantai 25.9.2020 klo 13.01—13.27

9. Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  kilpailulain 26 §:n  väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 26 §:n  väliaikaisesta  muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 99/2020 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 99/2020 vp
Hallituksen esitysHE 106/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 19/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 106/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 99/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.