Pöytäkirjan asiakohta
PTK
12
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 23.2.2018 klo 12.59—13.29
8
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon 1. osa Jaettu ymmärrys työn murroksesta
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 27.2.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 26.2.2018 9:54