Pöytäkirjan asiakohta
PTK
120
2016 vp
Täysistunto
Torstai 24.11.2016 klo 15.59—21.40
2.6
Suullinen kysymys saaristoliikenteen maksullisuudesta (Mikaela Nylander r)
Suullinen kysymys
Suullinen kyselytunti
Puhemies Maria Lohela
Ehditään ottaa vielä yksi kysymys, edustaja Nylander. 
Keskustelu
16.55
Mikaela
Nylander
r
Värderade talman! Kommunikationsministeriet planerar att införa avgifter på förbindelsebåtarna. Vi inom svenska riksdagsgruppen anser att de fast bosatta i skärgården drabbas mest av det här, företag och familjer som lever och verkar i skärgården. 
Arvoisa puhemies! Ruotsalaisen eduskuntaryhmän mielestä maksujen perimistä saariston yhteysaluksilta ei voida kutsua uudistukseksi. Uskomme, että maksullinen yhteysliikenne tuo mukanaan päinvastaiset vaikutukset: yritystoiminta nääntyy, ja saariston elinvoima laskee. Perimällä esimerkiksi maitoauton edestakaisesta matkasta 220 euroa ei toiminta välttämättä ole enää kannattavaa. Millä perusteella hallitus on laskenut, että saariston elinvoima nousee tekemällä yhteysliikenne maksulliseksi? 
Hur resonerar regeringen? Hur förstärker man livskraften i skärgården genom att avgiftsbelägga skärgårdstrafiken (Puhemies: Aika!) och förbindelsebåtarna? 
Puhemies Maria Lohela
Hyvät edustajat! Pyydän pidättäytymään ylimääräisestä keskustelusta, kun kyselytunti on vielä kesken. Ministeri Berner. 
 
16.57
Liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
(vastauspuheenvuoro)
Värderade fru talman! Målet är att bevara en livskraftig skärgård, och att skärgården för såväl invånare som företag förblir livskraftig och skapar bättre förutsättningar. När de offentliga finanserna blir stramare och den bofasta befolkningen i skärgården minskar är det också sannolikt att de statligt finansierade tjänsterna inom förbindelsefartygstrafiken kommer att minska. 
Arvoisa puhemies! Meillä on tällä hetkellä kaikessa joukkoliikenteessä niin maaseudulla kuin muualla käytössä maksuja käyttäjien perusteella. Meillä ei ole sellaisia mahdollisuuksia, että voimme kehittää palveluita, luoda digitaalisia alustoja, kehittää matkailua ilman, että meillä on käytössä minkäänlaisia maksujärjestelmiä, jotka mahdollistaisivat yrittäjyyden, uusien palveluiden syntymisen ja niiden rakentamisen. Meillä on ollut Turun saaristoseminaari viime kesänä, jossa asiaa on myös laajasti käyty läpi sidosryhmien kanssa. 
Puhemies Maria Lohela
Haluatteko esittää jatkokysymyksen, edustaja Nylander? 
16.58
Mikaela
Nylander
r
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Yhteysalukset eivät ole rinnastettavissa julkisen liikenteen kanssa. Yhteysalukset toimivat saaristolaisen maantien jatkeena samalla tavalla kuin edelleen maksuttomat lossit. 
Puhemies! Ministeriön laskelmien mukaan noin 500 saariston vakituista asukasta käyttää niitä yhteysalusliikennepalveluita, jotka ministeriö haluaa asettaa maksulliseksi. (Hälinää — Puhemies koputtaa) Muodostavatko nämä 500 ihmistä hallituksen mielestä sen kokoisen ympärivuotisen markkinan, että alueelle automaattisesti tulee uusia markkinaehtoisia liikennepalveluita sen jälkeen, kun jo olemassa olevat palvelut tehdään maksullisiksi? 
16.59
Liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Meillä on tällä hetkellä Suomessa vajaat 300 saarta, joissa on myös vakituista asutusta, joilla ei ole minkäänlaista yhteysaluspalvelua käytettävissä. Itsekin olen käynyt kesällä 2015 Örön saarella, joka muun muassa jäi yhteysaluspalveluiden ulkopuolelle, ja kun siellä sitten haettiin kilpailutuksen kautta palveluita, niin näitä tarjosi yhdeksän erilaista yritystä. Tarjolla oli niin nopeita veneitä kuin normaaleja taksiveneitä, aikataulutettua liikennettä, kokopäiväristeilyitä ja muita ratkaisumalleja. Nyt on äärimmäisen tärkeää, että me pystymme edistämään matkailua, pystymme myös edistämään asukkaiden palveluita, ja tästä on myöskin hyviä kokemuksia muun muassa Ahvenanmaalla, jossa yhteysalukset ovat maksullisia niin vakituisille asukkaille kuin myöskin matkailulle. Sillä on pystytty ennen kaikkea ylläpitämään palveluita ja myöskin kehittämään niitä. (Puhemies koputtaa) Se on tässäkin tavoitteena. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Kyselytunti päättyi. 
Viimeksi julkaistu 4.10.2017 11:52