Pöytäkirjan asiakohta
PTK
125
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 28.11.2017 klo 13.59—17.43
21
Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laiksi  maatalousyrittäjien  lomituspalvelulain  27  ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 4.4.2019 15:57