Pöytäkirjan asiakohta
PTK
126
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.12.2016 klo 14.02
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain 150 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 212/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 7.12.2016 22:40