Pöytäkirjan asiakohta
PTK
126
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 29.11.2017 klo 14.02—17.01
13
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  varhaiskasvatuksen  asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 8.4.2019 10:48