Pöytäkirjan asiakohta
PTK
126
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 29.11.2017 klo 14.02—17.01
19
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  kansaneläkkeen  ja  eräiden muiden etuuksien vuoden  2018  indeksitarkistuksista  sekä  kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 8.4.2019 10:54