Pöytäkirjan asiakohta
PTK
127
2016 vp
Täysistunto
Torstai 8.12.2016 klo 15.59—0.33
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luotsauslain  ja alusliikennepalvelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 26/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
23.50
Kari
Kulmala
ps
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luotsauslakia ja alusliikennepalvelulakia. 
Pidän hyvänä sitä, että luotsauslain muutoksella hinausyhdistelmät ja pienet alukset jäävät sääntelyn ja hallinnollisten menettelyjen ulkopuolelle, joten tältäkin osin muutos edistäisi hallituksen säädösten sujuvoittamistavoitteiden toteutumista. 
Suomen rannikkoalue on erittäin vaativa merenkululle. Luotsaus onkin merenkulun turvallisuuden kannalta erittäin tärkeää, erityisesti navigoinnin suhteen. Sujuvat merikuljetukset ovat Suomen ulkomaankaupalle ensisijaisen tärkeitä, ja meriliikenteen turvallisuudesta tulee huolehtia myös ympäristön suojelemiseksi. Tältä kohdin ei saa tässä esityksessä tinkiä, enkä näe siihen kovin suuria vaaroja olevan. 
Pidän myös hyvänä, että esityksellä muun muassa vapautetaan jäänmurtajat käyttämästä luotsia. Tämä esitys on heidän osaltaan annettu kuitenkin eduskunnalle aika myöhään, jos ajatellaan tätä talvea, koska ensimmäiset jäänmurtajat ovat jo lähteneet liikkeelle. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 207/2016 vp sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 20.11.2017 13:24