Pöytäkirjan asiakohta
PTK
127
2016 vp
Täysistunto
Torstai 8.12.2016 klo 15.59—0.33
33
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi  työajasta  kotimaanliikenteen  aluksissa annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 20.11.2017 13:46