Pöytäkirjan asiakohta
PTK
128
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 1.12.2017 klo 13.00—13.33
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 1.12.2017 14:00