Pöytäkirjan asiakohta
PTK
128
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 1.12.2017 klo 13.00—13.33
4
Hallituksen   esitys  eduskunnalle   laiksi  maatalousyrittäjien   lomituspalvelulain  27  ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 13/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 29.11.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
 
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa rouva puhemies! Teen perussuomalaisten vastalauseen mukaiset muutosesitykset pykäliin 27 ja 27 b sekä voimaantulosäännökseen. 
 
Toimi
Kankaanniemi
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan kaikkia edustaja Juvosen esityksiä. 
Puhemies Maria Lohela
Arja Juvonen on Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että 27 §, 27 b § sekä voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisina. 
Selonteko hyväksyttiin. 
27 § 
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 158, ei 21; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
27 b § 
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 160, ei 21; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Voimaantulosäännös 
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 160, ei 21; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 160/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.9.2019 11:24