Pöytäkirjan asiakohta
PTK
129
2016 vp
Täysistunto
Maanantai 12.12.2016 klo 14.03—21.19
42
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 12.12.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 17.1.2017 17:10