Pöytäkirjan asiakohta
PTK
13
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 24.2.2017 klo 12.59—13.32
3
Finavia ja valtionyhtiöiden riskienhallinta
Valiokunnan oma asia
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-109101
Epäluottamusehdotus 22.2.2017
Liite 3A
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö TrVM 1/2017 vp. Keskustelu asiasta päättyi 22.2.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Johanna Ojala-Niemelä Paavo Arhinmäen kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta ministeri Anne Bernerille. Ehdotus on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi tarkastusvaliokunnan omasta asiastaan O 72/2016 vp laatimaan mietintöön sisältyvän kannanoton.  
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lopuksi on päätettävä epäluottamuslause-ehdotuksesta. 
Luottamuslause ministeri Anne Bernerille "jaa", Johanna Ojala-Niemelän ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 42, tyhjiä 9; poissa 38
 
Eduskunta päätti, että ministeri Anne Berner nauttii eduskunnan luottamusta. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 1.9.2017 13:50