Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 130/2020 vp Täysistunto Torstai 15.10.2020 klo 16.00

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 22/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 122/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.