Pöytäkirjan asiakohta
PTK
132
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 13.12.2016 klo 9.35—18.27
5
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 tuloveroasteikkolaiksi sekä laiksi tuloverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Kello 9.41 keskeytynyt täysistunto jatkuu. Pyydän edustajia ottamaan paikkansa. (Hälinää — Puhemies koputtaa) 
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 12.12.2016 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Timo Harakka Krista Kiurun kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset viisi lausumaehdotusta. 
Touko Aalto on Satu Hassin kannattamana vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Kari Uotila on Paavo Arhinmäen kannattamana vastalauseen 3 mukaiset kolme lausumaehdotusta. 
Stefan Wallin on Mikaela Nylanderin kannattamana vastalauseen 4 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 135/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 21, 62, 76 ja 77/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.  
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. Ehdotuksista äänestetään erikseen mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 61; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 48; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 48; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 48; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 48; poissa 37
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Touko Aallon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 56; poissa 41
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 48; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 22; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 142, ei 22; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Maria
Tolppanen
sd
Puhemies! Piti äänestää "jaa". 
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Merkitään. 
Mietintö "jaa", Stefan Wallinin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 9; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 9.11.2017 11:02