Pöytäkirjan asiakohta
PTK
133
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 13.12.2016 klo 19.02—21.03
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 43/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 13.12.2016 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotuksen 45 § 
Veronica
Rehn-Kivi
r
Värderade talman! Jag föreslår ändringar i 45 § enligt reservation 2. 
Stefan
Wallin
r
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Rehn-Kiven tekemää muutosesitystä. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Veronica Rehn-Kivi on Stefan Wallinin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Veronica Rehn-Kiven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 63; poissa 51
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
1. lakiehdotuksen 50 § 
Veronica
Rehn-Kivi
r
Värderade talman! Jag föreslår förändringar i 50 § enligt reservation 2. 
Stefan
Wallin
r
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Veronica Rehn-Kivi on Stefan Wallinin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Mietintö "jaa", Veronica Rehn-Kiven ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 85, ei 63; poissa 51
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 224/2016 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 8.11.2017 11:10