Pöytäkirjan asiakohta
PTK
133
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 8.12.2017 klo 13.02—13.40
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-163321
HE 139/2017 vp Lausumaehdotus
Liite 11A
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 4.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Li Andersson Pilvi Torstin kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Liite 11A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 139/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Li Anderssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 83; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.12.2017 9:58