Pöytäkirjan asiakohta
PTK
133
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 8.12.2017 klo 13.02—13.40
19
Hallituksen  esitys   eduskunnalle  laeiksi   sairausvakuutuslain,   Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n sekä maatalous-yrittäjien  työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 141/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.4.2019 14:24