Pöytäkirjan asiakohta
PTK
133
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 8.12.2017 klo 13.02—13.40
9
Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laeiksi  kansaneläkkeen  ja  eräiden  muiden etuuksien vuoden  2018  indeksitarkistuksista  sekä  kansaneläkeindeksistä annetun lain 2 §:n ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn ja ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 4.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Arja Juvonen Sami Savion kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään sekä tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. Lisäksi keskustelussa on Outi Alanko-Kahiluoto Ozan Yanarin kannattamana ehdottanut, että toimenpidealoite hyväksytään vastalauseen 3 mukaisesti. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin on äänestettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 77; poissa 16
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 123/2017 vp sisältyvät 1.—6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Seuraavaksi on päätettävä toimenpidealoitetta koskevasta ehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Outi Alanko-Kahiluodon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 77; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen TPA 28/2017 vp hylkäämisestä. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 136, ei 43; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.4.2019 14:18