Budjetin alikohta
PTK
135
2018 vp
Täysistunto
Torstai 20.12.2018 klo 10.00—20.54
3.1
Pääluokka 24 Ulkoministeriön hallinnonala
Puhemies Paula Risikko
Mennään pääluokkaan 24, ulkoministeriön hallinnonala.  
Yleiskeskustelu päättyi 19.12.2018 pidetyssä täysistunnossa. Ryhdytään pääluokan yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 
Tehtiin seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 
1. Mika Niikko ps Ville Vähämäen ps kannattamana 24.01.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus siirtää taloudellisia ja henkilöresursseja kaikissa ulkomaisissa edustustoissa vientimme edistämiseen ja Suomeen matkailun kasvattamiseen." (Vastalause 6) 
2. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.10.21: Lisätään 3 600 000 euroa siviilikriisinhallinnan asiantuntijamäärän kasvattamiseen. (Vastalause 3) 
3. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 24.30.66: Lisätään 125 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön.(Vastalause 2) 
4. Maarit Feldt-Ranta sd Antti Rinteen sd kannattamana 24.30.66: Lisätään 130 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 1/TAA 381) 
5. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.30.66: Lisätään 140 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ja ilmastorahoitukseen. (Vastalause 3) 
6. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 24.30.66: Lisätään 175 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön.(Vastalause 4) 
7. Mika Niikko ps Ville Vähämäen ps kannattamana 24.30.66: Vähennetään 75 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 6) 
8. Mats Nylund r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 24.30.66: Lisätään 20 000 000 euroa maa- ja metsätalousalan kehitysyhteistyöjärjestöjen kehitysyhteistyöhön. (TAA 373) 
9. Antero Laukkanen kd Peter Östmanin kd kannattamana 24.30.66: Lisätään 30 000 000 euroa kansalaisjärjestöjen suorittamaan kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 5) 
10. Maarit Feldt-Ranta sd Antti Rinteen sd kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että kansalaisjärjestöjen tekemän kehitysyhteistyön resursseja vahvistetaan ja että järjestöjen nykymuotoisen viestintä- ja globaalikasvatustuen jatkuvuus ja riittävät määrärahat turvataan." (Vastalause 1) 
11. Maarit Feldt-Ranta sd Antti Rinteen sd kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahan korottamiseksi." (Vastalause 1) 
12. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus korottaa Suomen kehitysyhteistyömäärärahoja vuosittain huomattavasti niin, että saavutamme jo ensi hallituskaudella kansainvälisten sitoumustemme mukaisen 0,7 prosentin bruttokansantulo-osuuden. Ilmastorahoituksen tulee olla lisäistä kehitysyhteistyöhön nähden, ja nykyistä suuremman osan siitä tulee olla lahjamuotoista." (Vastalause 3) 
13. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus kohdentaa kaikesta kehitysyhteistyöstään vähintään 0,2 prosentin bruttokansantulo-osuuden kaikkein köyhimmille eli niin sanotuille LDC-maille kansainvälisten sitoumuksien mukaisesti." (Vastalause 3) 
14. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että ilmastorahoituksen osuus Suomen kehitysyhteistyöstä tulee avata talousarvioesityksessä nykyistä yksityiskohtaisemmin niin, että talousarvioesityksestä käy tarkemmin ilmi, mikä on varsinaisen ja kansainvälisesti raportoitavan ilmastorahoituksen osuus ja käyttötarkoitus." (Vastalause 3) 
15. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ei raportoi pakolaisten tai turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta Suomessa syntyviä kuluja, kehitysmaista Suomeen tulevien opiskelijoiden kuluja tai kehitysmaille annettavia velkahelpotuksia osana virallista kehitysyhteistyötään." (Vastalause 3) 
16. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että kansalaisjärjestöjen kehitys- ja vaikutustyöhön sekä globaalitiedotukseen budjetoitu rahoitus mahdollistaa jatkossakin järjestöjen omaehtoisen ja moninaisen työn kehityskysymysten parissa eikä ole ainoastaan sellaisten järjestöjen saatavissa, joiden toiminta kytkeytyy suoraan ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöpainopisteisiin." (Vastalause 3) 
17. Mika Niikko ps Ville Vähämäen ps kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että kahdenvälisessä kehitysyhteistyössä luovutaan maakumppanuudesta Palestiinalaisalueen kanssa." (Vastalause 6) 
18. Mika Niikko ps Ville Vähämäen ps kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus uudistaa Suomen kehitysyhteistyön Perussuomalaisten luoman mallin mukaiseksi ja vahvistaa suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön rahoitusta." (Vastalause 6) 
19. Mika Niikko ps Ville Vähämäen ps kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus painottaa kehitysavun tarkoituksena konfliktien ehkäisemistä ja ratkaisemista sekä toimintamalleja, joissa kohdemaita autetaan tulemaan toimeen omillaan. " (Vastalause 6) 
20. Mika Niikko ps Ville Vähämäen ps kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, kuinka Suomen T&K-panostuksia voitaisiin hyväksyä OECD:n ODA-laskennassa kehitysavuksi sikäli, kun innovaatiot ovat kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia." (Vastalause 6) 
21. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.30.88: Vähennetään 10 000 000 euroa. (Vastalause 3) 
22. Maarit Feldt-Ranta sd Antti Rinteen sd kannattamana 24.30.89: Vähennetään 30 000 000 euroa kehitysyhteistyön finanssisijoituksiin ehdotetusta määrärahasta.(Vastalause 1/TAA 382) 
23. Maarit Feldt-Ranta sd Antti Rinteen sd kannattamana 24.30.89: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus vähentää kehitysyhteistyön finanssisijoituksiin suunnattuja määrärahoja ja vahvistaa sen sijaan monen- ja kahdenväliseen yhteistyöhön sekä kansalaisjärjestöille osoitettua kehitysrahoitusta." (Vastalause 1) 
24. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 24.30.89: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa eduskunnalle selvityksen kehitysyhteistyön finanssisijoitusten suunnitellusta käyttötarkoituksesta, kohdennuksesta ja tuloksista sekä siitä, kuinka näiden sijoitusten osalta voidaan varmistaa nykyistä paremmin yleisten kehitysavun tuloksellisuuteen, avoimuuteen ja raportointiin liittyvien kriteerien toteutuminen." (Vastalause 3) 
25. Maarit Feldt-Ranta sd Antti Rinteen sd kannattamana 24.90.50: Lisätään 1 000 000 euroa Suomen ulkopolitiikan keskeisten teemojen parissa toimivien järjestöjen tukemiseen, mm. YK:n ja kansainvälisen sääntöpohjaisen yhteistyön tukemiseen. (Vastalause 1/TAA 383) 
Mietintö ”jaa”, Mika Niikon ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 164, ei 15; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Kari Uotilan ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 68; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Puhemies Paula Risikko
Emma Karin ehdotus 3, Maarit Feldt-Rannan ehdotus 4, Kari Uotilan ehdotus 5, Thomas Blomqvistin ehdotus 6 ja Mika Niikon ehdotus 7 koskevat samaa määrärahaa, joten ensin äänestetään ehdotuksesta 6 ehdotusta 5 vastaan, sitten voittaneesta ehdotusta 4 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta ehdotusta 3 vastaan. Seuraavaksi äänestetään voittaneesta ehdotusta 7 vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. — Helppoa! 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Kari Uotilan ehdotus 5 ”jaa”, Thomas Blomqvistin ehdotus 6 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 163, ei 12, tyhjiä 4; poissa 20
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen 5. 
2) Maarit Feldt-Rannan ehdotus 4 ”jaa”, Kari Uotilan ehdotus 5 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 22, tyhjiä 3; poissa 19
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Maarit Feldt-Rannan ehdotuksen 4. 
3) Emma Karin ehdotus 3 ”jaa”, Maarit Feldt-Rannan ehdotus 4 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 52, tyhjiä 3; poissa 16
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Emma Karin ehdotuksen 3. 
4) Mika Niikon ehdotus 7 ”jaa”, Emma Karin ehdotus 3 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 68, tyhjiä 4; poissa 16
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksen 7. 
5) Mietintö ”jaa”, Mika Niikon ehdotus 7 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 166, ei 15, tyhjiä 1; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mats Nylundin ehdotus 8 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 156, ei 27; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Antero Laukkasen ehdotus 9 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 69; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Maarit Feldt-Rannan ehdotus 10 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 67; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Maarit Feldt-Rannan ehdotus 11 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 68; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Kari Uotilan ehdotus 12 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 37; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Kari Uotilan ehdotus 13 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 66; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Kari Uotilan ehdotus 14 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 68; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Kari Uotilan ehdotus 15 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 62; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Kari Uotilan ehdotus 16 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 64; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mika Niikon ehdotus 17 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 159, ei 19; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mika Niikon ehdotus 18 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 168, ei 15; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mika Niikon ehdotus 19 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 165, ei 15; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Mika Niikon ehdotus 20 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 167, ei 15; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Kari Uotilan ehdotus 21 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 170, ei 14; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Maarit Feldt-Rannan ehdotus 22 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 51; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Maarit Feldt-Rannan ehdotus 23 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 133, ei 51; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Kari Uotilan ehdotus 24 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 79; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Maarit Feldt-Rannan ehdotus 25 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 65; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Pöytäkirjaan merkittiin seuraava ilmoitus: Stefan Wallin /r tarkoitti äänestää ”jaa” äänestyksessä 17. 
Eduskunta hyväksyi pääluokan 24 mietinnön mukaisena. 
Viimeksi julkaistu 3.1.2019 13:48