Budjetin alikohta
PTK
135
2018 vp
Täysistunto
Torstai 20.12.2018 klo 10.00
3.3
Pääluokka 30 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Puhemies Paula Risikko
Yleiskeskustelu päättyi 19.12.2018 pidetyssä täysistunnossa. Ryhdytään pääluokan 30 yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 
Tehtiin seuraavat pääluokkaa koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 
1. Tytti Tuppurainen sd Harry Wallinin sd kannattamana 30.01.01: Lisätään 100 000 euroa eläinsuojeluasiamiehen toimintamenoihin. (Vastalause 1/TAA 410) 
2. Tytti Tuppurainen sd Harry Wallinin sd kannattamana 30.01.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että eläinsuojeluasiamiehen virka perustetaan uudelleen." (Vastalause 1) 
3. Satu Taavitsainen sd Suna Kymäläisen sd kannattamana 30.01.05: Lisätään 180 000 euroa Mikkelissä toimivan Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston alaisen valtakunnallisen Luomuinstituutin toimintaan vahvistamaan Suomen kansallisten luomutavoitteiden etenemistä. (TAA 564) 
4. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 30.10.50: Lisätään 500 000 euroa luonnonmukaisen maataloustuotannon neuvontapalveluiden rahoitukseen. (Vastalause 2) 
5. Peter Östman kd Antero Laukkasen kd kannattamana 30.10.50: Lisätään 2 000 000 euroa maaseudun elinkeinojen kehittämiseen.(Vastalause 5) 
6. Ville Vähämäki ps Juho Eerolan ps kannattamana 30.10.50: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii kannattavan maataloustuotannon edellytyksistä Suomessa ja ryhtyy toimenpiteisiin tavoitteena säätää viljelijöiden ja alkutuottajien tulonmuodostuksen turvaava elintarvikeketjun tulolaki." (Vastalause 6) 
7. Leena Meri ps Ritva Elomaan ps kannattamana 30.10.54: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus nimeää suomenhevosen maamme itsenäisyyden juhlaeläimeksi." (Vastalause 6) 
8. Toimi Kankaanniemi ps Ritva Elomaan ps kannattamana 30.10.63: Lisätään 200 000 euroa kylätoiminnan tukemiseen. (TAA 224) 
9. Ville Vähämäki ps Juho Eerolan ps kannattamana 30.20.01: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin merkinnän saamiseksi elintarvikkeisiin sen varmistamiseksi, että kuluttaja saa tiedon tuotteen alkuperästä ja tuotantotavan eettisyydestä." (Vastalause 6) 
10. Ritva Elomaa ps Ville Tavion ps kannattamana 30.20.20: Lisätään 50 000 euroa Turun Eläinsuojeluyhdistyksen toiminnan tukemiseen. (TAA 89) 
11. Arja Juvonen ps Juho Eerolan ps kannattamana 30.20.20: Lisätään 200 000 euroa luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan tukemiseen. (TAA 201) 
12. Ville Vähämäki ps Juho Eerolan ps kannattamana 30.20.44: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee viljelijöiden uuden julkisvetoisen satovahinkovakuutusjärjestelmän." (Vastalause 6) 
13. Ritva Elomaa ps Ville Tavion ps kannattamana 30.20.47: Lisätään 1 000 000 euroa lähiruoan tuotannon ja kulutuksen vahvistamiseen. (TAA 90) 
14. Leena Meri ps Ritva Elomaan ps kannattamana 30.20.62: Lisätään 100 000 euroa suomenhevosen kasvatuksen ja rodunjalostuksen tukemiseen. (TAA 323) 
15. Mats Nylund r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 30.40.21: Lisätään 500 000 euroa happamien sulfaattimaiden kartoituksen loppuun saattamiseen, ehkäisy- ja torjuntamenetelmien kehittämiseen sekä ympäristöhaittojen ehkäisemisohjelman laatimiseen.(TAA 374) 
16. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 30.40.22: Lisätään 1 000 000 euroa vieraslajien torjuntaan. (Vastalause 2) 
17. Peter Östman kd Antero Laukkasen kd kannattamana 30.40.22: Lisätään 5 000 000 euroa luonnonvara- ja biotalouden edistämiseen.(Vastalause 5) 
18. Ville Vähämäki ps Juho Eerolan ps kannattamana 30.40.22: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla varmistetaan hyvä metsänhoito sekä puuraaka-aineen mahdollisimman kattava ja tarkoituksenmukainen käyttö. Tavoitteena tulee olla Suomen asema puurakentamisen huippumaana, puupohjaisten tuotteiden innovatiivinen kehittäminen sekä sellaisen puuaineksen, jota ei pystytä hyödyntämään muussa teollisessa tuotannossa, mahdollisimman tehokas hyödyntäminen energiantuotannossa." (Vastalause 6) 
19. Ville Vähämäki ps Juho Eerolan ps kannattamana 30.40.22: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin puun, turpeen ja biomassan poltosta syntyvän tuhkan käytön lisäämiseksi metsien lannoitteena." (Vastalause 6) 
20. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 30.40.31: Lisätään 2 000 000 euroa vaelluskalakantojen suojeluun.(Vastalause 3) 
21. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 30.40.31: Lisätään 4 000 000 euroa vesi- ja kalataloushankkeisiin. (Vastalause 2) 
22. Ville Vähämäki ps Juho Eerolan ps kannattamana 30.40.31: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus laatii kalatalouden ja kalastusmatkailun kehittämisohjelman edistääkseen kotimaisen kalan käyttöä, kalastusmatkailua ja kalatuotteiden vientiä." (Vastalause 6) 
23. Ville Vähämäki ps Juho Eerolan ps kannattamana 30.40.42: Lisätään 10 000 000 euroa petoeläinten/susien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. (TAA 324) 
24. Ville Vähämäki ps Juho Eerolan ps kannattamana 30.40.42: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin kehittääkseen petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmää." (Vastalause 6) 
25. Ville Vähämäki ps Juho Eerolan ps kannattamana 30.40.42: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin erityisesti häirikkösusien ja kotieläinvahinkoja aiheuttaneiden susien kaatolupaprosessin sujuvoittamiseksi." (Vastalause 6) 
26. Emma Kari vihr Ozan Yanarin vihr kannattamana 30.40.45: Lisätään 1 000 000 euroa metsäluonnon hoidon edistämiseen.(Vastalause 2) 
27. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana 30.40.45: Lisätään 1 000 000 euroa metsäluonnon hoidon edistämiseen.(Vastalause 3) 
28. Ville Vähämäki ps Juho Eerolan ps kannattamana 30.40.50: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin salametsästyksen ehkäisemiseksi mm. valvontaa parantamalla ja rangaistuksia tehostamalla." (Vastalause 6) 
29. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 30.40.51: Lisätään 100 000 euroa vesistöjen ravinnepitoisuuksien vähentämiseen poistokalastuksella.(Vastalause 4) 
30. Toimi Kankaanniemi ps Ritva Elomaan ps kannattamana 30.40.62: Lisätään 200 000 euroa kalastuselinkeinon edistämiseen Viitasaarella. (TAA 120) 
31. Thomas Blomqvist r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 30.64.50: Lisätään 500 000 euroa Tammisaaren saariston kansallispuiston toiminnan kehittämiseen Jussaaressa. (TAA 55) 
32. Riitta Myller sd Merja Mäkisalo-Ropposen sd kannattamana 30.64.50: Lisätään 1 600 000 euroa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavaan Metsähallituksen toimintaan. (TAA 350) 
33. Mats Nylund r Anna-Maja Henrikssonin r kannattamana 30.64.50: Lisätään 3 000 000 euroa Metsähallituksen Luontopalvelujen retkeily- ja virkistyskohteiden kunnossapitoon. (TAA 375) 
Mietintö "jaa", Tytti Tuppuraisen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 70; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Tytti Tuppuraisen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 71; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Satu Taavitsaisen ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 65; poissa 24
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Emma Karin ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 66; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 53; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 6 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 31; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Leena Meren ehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 122, ei 53, tyhjiä 3; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 8 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 130, ei 53; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 9 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 85; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan ehdotus 10 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 155, ei 28; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Arja Juvosen ehdotus 11 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 52; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 12 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 74; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ritva Elomaan ehdotus 13 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 147, ei 34; poissa 18
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Leena Meren ehdotus 14 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 152, ei 33; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Mats Nylundin ehdotus 15 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 84; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Emma Karin ehdotus 16 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 77; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus 17 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 131, ei 54; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 18 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 84; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 19 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 126, ei 59; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 20 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 74; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Emma Karin ehdotus 21 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 82; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 22 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 82; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 23 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 153, ei 29; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 24 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 84; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 25 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 59, tyhjiä 1; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Puhemies Paula Risikko
Emma Karin ehdotus 26 ja Kari Uotilan ehdotus 27 ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Emma Karin ehdotus 26 ja Kari Uotilan ehdotus 27 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 79; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus 28 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 70; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus 29 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 73; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 30 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 167, ei 15; poissa 17
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus 31 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 146, ei 39; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Riitta Myllerin ehdotus 32 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 153, ei 32; poissa 14
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Mats Nylundin ehdotus 33 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 80; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Eduskunta hyväksyi pääluokan 30 mietinnön mukaisena. 
Viimeksi julkaistu 3.1.2019 15:18