Pöytäkirjan asiakohta
PTK
135
2018 vp
Täysistunto
Torstai 20.12.2018 klo 10.00—20.54
4.4
Suullinen kysymys Virve-verkon kilpailuttamisesta (Jari Myllykoski vas)
Suullinen kysymys
SKT 210/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Puhemies Paula Risikko
Seuraavaksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmä, edustaja Myllykoski. 
Keskustelu
16.40
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa rouva puhemies! Suomalaiset, jotka asuvat Carunan sähköverkon alueella, ovat saaneet tuntea raskaasti lompakossaan, mitä tarkoittaa luonnollisen monopolin myyminen ulkomaalaisille sijoittajille. Viisi vuotta sitten vasemmistoliitto ja ministeri Arhinmäki jäivät ministerivaliokunnassa yksin vastustamaan tätä vuosisadan munausta, josta nyt maksetaan kalliisti. Kaiken lisäksi hallitus on nyt tekemässä uudet carunat, kun se suunnittelee viranomaisverkko Virven kilpailuttamista. Virve mahdollistaa viranomaisyhteistyön niin päivittäisessä työssä kuin kriisitilanteissa. Kysynkin nyt, miten hallitus aikoo varmistaa, ettei tässä olla luomassa uutta yksityistä rahoitusautomaattia veronmaksajien kustannuksella. 
16.41
Liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Monet viranomaiset, kuten poliisi ja pelastus, tarvitsevat langatonta, laajakaistaista viestintäyhteyttä työtehtävissään tiedonsiirtoa ja yhteydenpitoa varten. Entistä enemmän on siirrettävä reaaliaikaista videokuvaa. 
Tulevan viranomaisviestintäratkaisun laajapohjaisessa valmistelussa on todettu, että viranomaisten viestintäpalvelut voidaan parhaiten järjestää käyttämällä jo olemassa olevia kaupallisia verkkoja. Suomen valtion kokonaan omistama Suomen Erillisverkot kilpailuttaa käytön, ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että syntyy sopimus. Ei olla ulkoistamassa eikä myöskään siirtämässä omistusta. Samalla kun tätä sopimusta laaditaan, niin edellytetään myöskin kaupalliselta teleyritykseltä sitä, että se vahvistaa ja laajentaa omaa verkkoaan, jolloin samalla niistä investoinneista hyötyvät myös kansalaiset ja yritykset suuremmalla, maan kattavalla alueella. Eli tässä on kyse kyllä hyvin erityyppisestä ratkaisusta, ja kilpailuttamalla voidaan myöskin pitää hinta kurissa jatkossakin. 
16.42
Jari
Myllykoski
vas
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Siinä missä Carunan sähkönsiirtomarkkinaosuus on noin 20 prosenttia, Virven kohdalla puhutaan kuitenkin valtakunnallisesta järjestelmästä. Nyt toivottavasti ei olla tekemässä sitä harha-askelta kuin tehtiin Digitan kanssa.  
Tarvitaan suuret investoinnit, niin että Virve voi todellakin tavoittaa jokaisen viranomaisen ja voi kuulua jokaiseen niemeen ja notkelmaan. Tällöin nousee väistämättä esiin se, annetaanko hallitsematon tilanne hinnoittelulle. Luonnollisesta monopolista ei pidä tehdä rahastusautomaattia, tämän pitäisi olla itsestään selvä.  
Kysynkin nyt, toistetaanko tässä Digitan seikkailu uudestaan ja minkälaisia kustannuksia on odotettavissa, kertaalleen nousevia, ja mikä on riski yksityisyydensuojalle ja turvallisuudelle. 
16.43
Liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Ei, tässä ei olla toistamassa samantyyppistä ratkaisua. Elikkä kuten äskeisessä vastauksessani totesin, ei olla siirtämässä omistusta, vaan omistus jää Suomen valtiolle Suomen Erillisverkkojen kautta, mutta on myöskin hyvin todennäköistä, että sitä viranomaisten tarvitsemaa nopeaa palvelua emme pystyisi yksin investoimaan tällä hetkellä, tai se veisi hyvin pitkän ajan.  
Tällä ratkaisulla, jossa yhdistetään kaupallinen ja julkinen toiminta mutta pidetään omistajuus julkisella puolella ja huolehditaan siitä, että meillä on hyvät edellytykset ja hyvä lainsäädäntö, jonka eduskunta on hyväksynytkin, pystymme myöskin huolehtimaan siitä, että palvelu saadaan laajasti kattavaksi, edellytetään tietyt investoinnit ja huolehditaan myöskin siitä, että viranomaisverkoilla on etuoikeus tässä käytössä, kun verkkokapasiteettia annetaan.  
Tämä on ratkaisu, jossa mahdollistetaan se, että meidän viranomaisemme saavat reaaliaikaista mobiilipalvelua nopeasti käyttöönsä ja sitä kautta myöskin luovat [Puhemies koputtaa] turvallisuutta meidän ympäristöömme.  
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.2.2019 12:54