Pöytäkirjan asiakohta
PTK
136
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 12.12.2017 klo 13.59
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 11.12.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Olli Immonen Satu Hassin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 86; poissa 17
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 161/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 12.12.2017 17:02