Pöytäkirjan asiakohta
PTK
136
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 21.12.2018 klo 10.00—12.02
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 7.1.2019 14:12