Pöytäkirjan asiakohta
PTK
136
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 21.12.2018 klo 10.00—12.02
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 7.1.2019 14:15