Pöytäkirjan asiakohta
PTK
138
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 20.12.2016 klo 10.06
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-101624
Liite 3A
Pöytäkirjan liite EDK-2016-AK-101625
Liite 3B
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 19.12.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Anneli Kiljunen Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 
Mats Nylund on Anna-Maja Henrikssonin kannattamana tehnyt lausumaehdotukset 1 ja 2, jotka on monistettuina jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Lisäksi Anna-Maja Henriksson on Stefan Wallinin kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta hallitukselle. Epäluottamuslause-ehdotus on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3B) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 65; poissa 25
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 224/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Seuraavaksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. Lausumaehdotuksista äänestetään erikseen mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Mats Nylundin lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 65; poissa 24
 
Mietintö "jaa", Mats Nylundin lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 65; poissa 24
 
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi päätetään epäluottamuslause-ehdotuksesta. 
Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Anna-Maja Henrikssonin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 65; poissa 24
 
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 23.12.2016 9:32