Pöytäkirjan asiakohta
PTK
14
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 28.2.2018 klo 14.00—18.58
12
Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä kuluttajien käyttöön tarkoitetuista henkilönsuojaimista ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 1.3.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 7.6.2019 11.54